Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Rautakauppa 24 Oy

Viimatie 15A
28190 Pori

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Timo Hietasalo

Viimatie 15A
28190 Pori

3. Rekisterin nimi

Rautakauppa24 Oy:n palvelurekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän asiakassuhteen hoitamiseen, yhteydenpitoon ja suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen.

Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää edellä mainittujen tahojen sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa, sekä tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Rautakauppa 24 Oy:n, toimesta asiakkaista, jotka liittyvät rekisteriin.

Rekisteröitäviä tietoja ovat:

  • Nimi ja yhteystiedot
  • Syntymäaika tai luottoasiakkailta henkilötunnus
  • Ostohistoria
  • Asiakassuhteen hoitamiseen liittyvä tieto
  • Asiakkaan ilmoittamat kiinnostuksenkohteet
  • Asiakkaan ilmoittama tieto projektista
  • Asiakkaan ilmoittamat markkinointisuostumukset/-kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja hankitaan:

Rekisteröidyltä itseltään sähköisellä liittymislomakkeella.
Väestörekisterikeskukselta, Suomen Asiakastieto Oy:ltä tai muulta luotettavalta taholta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvien yritysten suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole kieltänyt tällaista tietojen luovutusta erikseen. Lisäksi asiakkaan tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän järjestelmään kuuluvien yritysten sähköiseen kohdennettuun markkinointiin, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle henkilötietolain ja luottotietojen käsittelyä koskevien säännösten mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin
suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan
sen käyttö kuuluu.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2)

10. Markkinointiluvan peruminen

Rekisteröidyllä on oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle.